Vinterbrev fra bestyrelsen

Kære Grundejere i Grejs Søpark

Så er tiden kommet til det årlige vinterbrev fra Grundejerforeningen Grejs Søpark.

Snerydning generelt

1) Grundejerforeningen har indgået en aftale med Solbjerg I/S om at forestå snerydning på NBV, PBV, JUV samt SØA når snedybden er over 5 cm eller på forespørgsel fra grundejerforeningens bestyrelse.

2) Det præciseres, at den snerydning som bestyrelsen har truffet aftale med Solbjerg I/S om at forestå, ene og alene, er en assistance til snerydning og ikke en overdragelse af ansvar. Ansvaret påhviler stadig den enkelte grundejer. De generelle regler for snerydning indebærer, at vi hver især er ansvarlig for at rydde vejen for sne og evt. gruse/salte som minimum ud til midten – ud for egen grund. De generelle regler fremgår af “Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje” jf. ”Tillæg til ekstraordinær generalforsamling 30.11.2016”.

Generalforsamling

Datoen for den årlige generalforsamling bliver torsdag d. 29. februar 2024 kl. 19:30 i Grejs Kulturcenter.

Dagsordenen samt regnskab og budget for kommende år vil blive sendt ud senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. febuar.

Status på fælles område

Det er en lang proces som vi håber er færdig inden den kommende geneforsamling. Der er blevet arbejdet hårdt med tilretning af tegninger så de opfylder kommunens krav.

Fondsansøgninger har indtil videre ikke givet positivt resultat, men der arbejdes videre.

Kontaktinfo 

Husk I kan altid kan kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@grejssopark.dk eller besøge vores hjemmeside www.grejssøpark.dk for informationer om kontingenter, referater mm.

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen