Bestyrelsen

  • Henning L. Jensen, konstituerede formand – Jens Ussings Vej
  • Henrik Skjærbæk, Kasserer – Niels Bisteds Vej
  • Anne Saksil –  Søager
  • Niels Mejer –  Peder Borchs Vej

 

  • 1 bestyrelsespost ledig
  • 2 suppleant poster ledig

Fællespostkasse